دانشنامه
چت‌بات chatbot چیست
دانشنامه

چت بات چیست؟

آینده‌ی ما با چت بات ها (Chat Bot) گره خورده؛ چه برایش آماده باشیم یا نه. این عبارتی است که به‌طور مستقیم یا تلویحی، از زبان رهبران شرکت‌های بزرگ تکنولوژی می‌شنویم. آن‌ها در پی ساخت پلتفرم‌هایی هستند که قادرند جای اپلیکیشن‌های امروزی‌مان را بگیرند؛ بات های (‌Bot) کوچک هوشمندی را در نظر بگیرید که به […]