دانشنامه
هوش مصنوعی م ویدئو، صدا و متن را می‌آموزد
دانشنامه

هوش مصنوعی در مسیر درک داده و اطلاعات انواع فایل‌ها، مانند انسان‌ها!

هوش مصنوعی مفاهیم به اشتراک گذاشته‌شده در ویدئو، صدا و متن را می‌آموزد! آیا هوش مصنوعی توانایی تفسیر اطلاعات فایل‌ها با فرمت‌های متفاوت و درک اعمال و داده های مشابه بین آن‌ها را دارد؟   یک مدل یادگیری ماشینی (ماشین لرنینگ) می‌تواند اطلاعات و اعمال را در یک کلیپ ویدیویی شناسایی کرده و بدون کمک […]